Tiems, kurie pateko į gyvenimo sutemas, idant surastų savo kelią, sustiprėtų ir eitų toliau.

Jei Jūs ar Jūsų artimas žmogus: - turi priklausomybę nuo alkoholio, narkotikų, medikamentų, lošimų; - turi priklausomybę nuo vartojančio vyro, žmonos, tėvo, mamos, sesers, brolio, draugo; - patiria smurtą artimoje aplinkoje ir nepajėgia pasitraukti iš smurto rato; - susiduria su visų aukščiau paminėtų veiksnių krize, jaučiasi beviltiškai - laukiame. Priimame trumpalaikėms konsultacijoms ( 3 - 5 dienos); vieno, trijų mėnesių, metų atstatomajai įgalinimo programai. Priklausomybės ligų konsultantė, socialinis darbuotojas, dvasininkas sudarys Jums sąlygas atpažinti bei įsąmoninti savo priklausomybės ligos mechanizmą, 12 žingsnių programos savanoriai - supažindins su pagrindiniais principais; darbo, meno, dvasinės praktikos (bendruomenės tapatumas paremtas krikščionišku mokymu, kurio praktikavimas yra viena iš sudedamųjų sveikimo dalių, tačiau laukiami visi, nepriklausomai nuo asmeninių ar religinių pažiūrų) - galbūt padės Jums surasti sveikimo gaires.

Asociacija “Padubysio kaimo bendruomenė”, įm. k. 302644737